Ansatte i Heimevask

DE ANSATTE I HEIMEVASK HAR:

  • har tarifflønn
  • er tilknyttet bedriftshelsetjeneste
  • har obligatorisk tjenestepensjon (OTP)
  • har yrkesskadeforsikring
  • har verneombud
  • får grunnkurs i renhold og HMS