HMS

HMS dokumentasjonen er elektronisk tilgjengelig her på Intranettsiden.

Verneombudet går også igjennom dokumentene for HMS sammen med de ansatte på møter og kurs.

Ansatte har ansvar for jevnlig å lese igjennom HMS dokumentasjonen.

Daglig leder og Verneombud har ansvaret for å oppdatere dokumentene for HMS.