1-A Info Heimevask

HMS dok.: 1-B

OPPLYSNINGER OM BEDRIFTEN

Virksomhetens navn:
Heimevask

Adresse:
Krags gate 12 B, 3616 Kongsberg

Mobilnummer:
908 06 911

E-post:
post@heimevask.no

Nettside:
www.heimevask.no

Organisasjonsnummer:
987 291 699 (FerdaTur AS)

Daglig leder:
Anna Irene Vamre

Faglig leder:

HMS-medarbeider:
Sophie Helene Dombrowski

Beskrivelse av virksomheten:
Salg av renholdstjenester