1-F-1 Bedriftshelsetjeneste

HMS dok.: 1-F-1

Info om Bedriftshelse-tjenesten i Heimevask

Saga/BHT

Virksomhetens navn:
Saga BHT

Adresse:
Sandsværveien 228A, 3615 Kongsberg

Telefon:
400 02 207

E-post:
post@sagabht.no

Nettside:
www.sagabht.no

Organisasjonsnummer:
995 167 700

Kontaktpersoner:
Telefon:
Marit: 915 62 932
Svein: 901 41 640
Camilla: 458 84 113