1-G Info Verneombud

HMS dok.: 1-G

VERNEOMBUD – AVTALE OM ANNEN ORDNING

1. Denne avtalen er inngått mellom arbeidsgiver og ansatte.

Bedriftens navn:

Heimevask

2. Antall ansatte

Antall arbeidstakere (fast ansatte, deltid, heltid, midlertidig ansatte og innleide):

8 ansatte

3. Avtalen innebærer at det ikke etableres verneombudsordning i virksomheten slik det er anledning til etter arbeidsmiljøloven § 6 -1 (1) for bedrifter som samlet har færre enn 10 ansatte.
Avtalen skal sikre at arbeidstakerne tas med på råd i spørsmål som gjelder arbeidsmiljøet.

4. Avtalen innebærer at arbeidsgiver og arbeidstakerne samarbeider regelmessig og ved behov om vernetjenesten i den daglige driften.

Tiltak:

  • Dagmara hjelper til med diverse personalsaker.
  • Sophie hjelper til med HMS.
  • Egle hjelper til med informasjonsmøte for nyansatte, og en bag med førstehjelpsutstyr og verneutstyr som de nyansatte får utdelt.

5. Avtalen har en gyldighet på to år.

Sted og dato:

Kongsberg, 14.10.2022

Arbeidsgiver:

Heimevask
v/ Anna Irene Vamre

Ansattes kontaktpersoner:

Egle Glebauskiene
Sophie Helene Dombrowski
Dagmara Gościej

Alle ansatte:

Rasa Dabasinskiene
Egle Glebauskiene
Joana Buziene
Margarita Glemziene
Dagmara Gościej
Luciana Melo Bråthen
Sophie Helene Dombrowski

Verneombud (arbeidstilsynet.no)

OK godkjent digitalt:

OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK