2-A Mål HMS

HMS dok.: 2-A

Mål for HMS i Heimevask

Overordnet mål for HMS i Heimevask er et godt arbeidsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Et viktig mål for HMS arbeidet er å skape trygghet og sikkerhet i arbeidet, for egne ansatte og omgivelsene, og dessuten verne om miljø og helse.

Med HMS arbeidet ønsker Heimevask å forebygge:

  • personulykke og helseskader
  • skader på det indre og ytre miljø
  • materielle skader

HMS-dokumentasjonen er elektronisk tilgjengelig på Intranettsiden. HMS-dokumentasjon kan også sendes på epost ved forespørsel.