4-H HMS-kort

HMS dok.: 4-H

RUTINER FOR HMS-KORT

FRA ANSATTE – OPPLYSNINGER TIL HMS-KORT:

Ved ansettelse, sendes på epost til: post@heimevask.no:

  • Bilde av hode, overkropp, i god oppløsning
  • Kopi av pass

KRAV TIL DEN ANSATTE:

Kortet skal alltid bæres synlig når de ansatte jobber i Heimevask. ID-kortet er personlig og skal ikke overdras til andre.


NÅR ANSETTELSES-FORHOLDET OPPHØRER:

HMS- kortet skal leveres tilbake til Heimevask umiddelbart