4-K Brannrutiner

HMS dok.: 4-K

BRANNRUTINER

Ved brannalarm

  • Lukk alle dører og vinduer slik at røyk sprer seg minst mulig.
  • Forlat bygningen raskeste vei. Unngå å bruke heis.

Ved brann

1. VARSLE
2. EVAKUERE
3. SLOKKE


BRANNVESEN: 110

POLITI, Nødnummer: 112
POLITI, Direktenummer: 02800

AMBULANSE: 113


Dersom en ulykke skulle inntreffe, er de første minuttene etter at brannen har blitt oppdaget de viktigste. I løpet av denne korte tiden kan en liten brann hindres i å utvikle seg til en katastrofe.

Rekkefølgen av punktene må du avgjøre selv ut fra situasjonen. Sørg alltid for å varsle og å tilkalle hjelp.

Ikke prøv å være heltemodig!
Overlat til brannvesenet å gå inn i brennende/ røykfylte bygninger.
Brannrøyk kan være svært giftig, og den tar lett fyr!

  • Varsle alle som er i umiddelbar fare, også i tilstøtende rom eller bygg.
  • Ring brannvesenet på tlf. 110 (det er bedre at flere gjør det enn at ingen gjør det!)
  • Redd deg selv og andre i umiddelbar fare.
  • Slukk brannen. Dette skal kun skje hvis det er mulig å gjennomføre uten fare for ditt eget eller andres liv.
  • Lukk dører og vinduer hvis du tror at du ikke kan slukke brannen. Ikke lås dørene.