4-P-1 Smittefare Ekstremvask

HMS dok.: 4-P-1

RUTINER FOR RENHOLD – EKSTREMT SKITTENT / SMITTEFARE

F.eks. vask på sykehus o.l., spesialvask for NAV, vask hos syke mennesker

 • Rydding med tette hansker
 • Behandling av spesialsøppel
 • Deretter grovvask med egnet verneutstyr, hansker
 • Til slutt finvask

Tiltak ved smittefarlige sårskader

 • vask med rensemiddel,
 • lege
 • hepatittsprøyter
 • førstehjelpsmappe
 • Ikke gravide til slik vask

Hvis du arbeider på steder der hygiene er særlig viktig, må du kjenne til hvordan de forskjellige mikroorganismene lever og formerer seg.

Vår oppgave er å gjøre det vi kan for at skadelige smittestoffer ikke skal gjøre enda flere mennesker syke.

Smittekilde:

Mennesker (smittende personer) – de kan skille ut smittestoffer gjennom for eksempel spytt, urin og avføring.
Friske mennesker – de kan være bærere av smittestoffer.
Dyr – rotter og mus kan overføre farlige smittestoffer til mennesker og dyr.
Insekter som husflue og kakerlakker kan overføre smittsomme sykdommer.
Mat med smittestoff er en vanlig smittekilde for ulike tarminfeksjoner.
Vann kan bli forurenset med urin og avføring fra dyr og mennesker og slik overføre bakterier og virus.

Overføring av smitte

Smitte kan overføres ved:

Kontaktsmitte: Smitte som blir overført direkte fra en smittebærer tik en annen person (direktesmitte). Eller indirektesmitte som kan overføres via et mellomledd, for eksempel dørhåndtak.

Den sikreste måten å redusere faren for seg selv å bli årsaken til kontaktsmitte, er å vaske seg på hendene:

 • etter toalettbesøk
 • etter å ha arbeidet med noe urent
 • før vi tar i noe som skal være rent

Hvis du arbeider på steder der hygiene er særlig viktig, må du kjenne til hvordan de forskjellige mikroorganismene lever og formerer seg.

Vår oppgave er å gjøre det vi kan for at skadelige smittestoffer ikke skal gjøre enda flere mennesker syke.

Stikkskadesmitte: når smittestoffer kommer inn i kroppen.

Faren kan reduseres ved å:

 • alltid å emballere stikkende og skjærende gjenstander før vi kaster dem
 • aldri presse sammen papir og avfall i en papirkurv med bare hendene

Luftsmitte:

Kan redusere faren ved å:

 • ikke virvle opp støv når vi rengjør
 • fjerne støv og smuss som ellers kan fungere som ¨næring¨ for bakterier
 • tørke godt opp etter våt rengjøring slik at bakteriene ikke får muligheten til å formere seg.

Kan redusere faren ved dråpesmitte:

 • ved å bruke rent papirlommetørkle foran munn og nyser når vi hoster eller nyser

I renhold er vår oppgave å bryte smitteveiene ved hjelp av riktig renhold.

Når vi skal bryte smitteveiene ved hjelp av renhold, kan vi velge mellom tre nivåer:

 • Rengjøre
 • Desinfisere
 • Sterilisere

Rengjøre

Når vi gjør rent på riktig måte betyr det at må vi bruke:

 • rene kluter/mopper
 • rent utstyr
 • rent rengjøringskvann
 • metoder som ikke virvler opp støv
 • metoder som fjerner synlig tilsmussing
 • metoder som etterlater lav restfuktighet (lite vann) på overflaten
 • metoder som ikke skader overflaten
 • rengjøre fra rent mot mindre rent