4-S Låse dører

HMS dok.: 4-S

RUTINER – LÅSE DØRER

Vi har et ansvar for å hindre tyveri, hærverk, at uvedkommende kommer inn

  • Husk alltid å låse utgangsdører når dere vasker innendørs

Ved tyveri, hærverk hos kunde:

  • Ring politi og kunde umiddelbart
  • Meld fra til leder/ verneombud

POLITI Nødnummer: 112
POLITI Direktenummer: 02800