Kvalitetssikring

Kundeavtale med arbeidsbeskrivelse er tilpasset dine behov.

De ansatte får grunnopplæring og grundig innføring i de enkelte oppdrag som inngås. Alle våre renholdere har taushetsplikt og er godkjente renholdere med HMS- renholdskort.

Løpende kvalitetsvurdering, oppfølging av renholdsavtalen gjennom samtale med deg og kontroll av arbeidet.

Informasjon til kunde ved sykdom, vikar etc.