NDI Kurs

Litt mer info –
NDI språkkurs

NDI tilbyr kurs for ansatte med annet morsmål enn norsk. Innholdet i kurset formes i samarbeid med deltakerne. Det kan bestå av ren norskopplæring, digitale ferdigheter og/ eller regning. Innholdet kan gjerne knyttes tett til oppgaver i arbeidshverdagen.  
De tilpasser opplegget etter beste evne til deltakernes språknivå, adresse, arbeidstid og yrke. Dette kartlegges før kursstart, og justeres også underveis.

 

Kursene har tre hovedmål:   

  • Bedre kommunikasjonen på arbeidsplassen, og dermed økt effektivitet, forståelse og trivsel. Færre tabber, misforståelser og uhell. Raskere informasjonsflyt.  
  • Tilpasning til en framtid i endring. Mange vil behøve kursing, videreutdanning og gjerne fagbrev. De trenger trygghet innen språk og teknologi for å møte framtida til beste for seg selv og bedriften.  
  • Det tredje målet er mer helhetlig. Språk, sammen med teknologi, er verktøy for samarbeid, integrering og vennskap. NDI hjelper deltakerne med å tilegne seg disse verktøyene, slik at de kan delta for fullt i samfunnet, både på og utenfor jobben. 

Kursene begynner i april/ mai 2022 og varer til april 2023. Typisk kurstid er 2,5 - 3,5 timer per uke i 40 uker. De tilbyr både klasseromsundervisning og internettundervisning. Avtalen kan forlenges, de arbeider langsiktig.  

Lenker til mer informasjon: